Nazım RAKICI
Köşe Yazarı
Nazım RAKICI
 

Ülke Genelindeki Derslik Sayıları

Devlet okullarında : 588 bin 010 derslik.   Özel Okullarda: 139 bin 337 derslik.   Öğrenci sayısı:   Devlet okullarında : 15milyon 189.878 bin öğrenci (Örgün)   Özel Okullarda: 1 milyon 468bin 198 öğrenci bulunuyor.   Derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 (Tabi Liselerin yüzde 1’nin, İlk ve Orta okulların yüzde 13‘ünün ikili eğitim-öğretim yaptığını da unutmayalım)   Eğitim Yapıları Mimarı Projeleri Genel İlkeleri:   İlkokul için: öğrenci başına 1.50m2 Ortaokul ve Liselerde ise: 1.75 m2 alan düşecek şekilde.   Yani 30 öğrencisi olan bir ilkokul sınıfı 40-41 m2 olması gerekiyor. Ortaokulda ise daha geniş yapılar.   Ancak, okullarımızda sınıflar büyüklük açısından çok farklılık gösteriyor. (36, 42, 48, 54 m2) Devlet okullarınınt…   ÜLKE GENELİNDEKİ DERSLİK SAYILARI   Devlet okullarında : 588 bin 010 derslik.   Özel Okullarda: 139 bin 337 derslik.   Öğrenci sayısı:   Devlet okullarında : 15milyon 189.878 bin öğrenci (Örgün)   Özel Okullarda: 1 milyon 468bin 198 öğrenci bulunuyor.   Derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 (Tabi Liselerin yüzde 1’nin, İlk ve Orta okulların yüzde 13‘ünün ikili eğitim-öğretim yaptığını da unutmayalım)   Eğitim Yapıları Mimarı Projeleri Genel İlkeleri:   İlkokul için: öğrenci başına 1.50m2 Ortaokul ve Liselerde ise: 1.75 m2 alan düşecek şekilde.   Yani 30 öğrencisi olan bir ilkokul sınıfı 40-41 m2 olması gerekiyor. Ortaokulda ise daha geniş yapılar. Ancak, okullarımızda sınıflar büyüklük açısından çok farklılık gösteriyor. (36, 42, 48, 54 m2) Devlet okullarının tamamı ikili öğretime geçerse bile dersliklerde öğrenci ve öğretmenlerin sosyal mesafesinin ayarlanması mümkün gözükmüyor. Bunun yanı sıra ülkenin tamamında derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı dengeli dağılmamış durumda. Bazı bölgelerde 40-50 kişilik sınıflar, bazı bölgelerde ise 10-15 kişilik sınıflar bulunuyor. Ayrıca okul türlerine göre de öğrenci sayıları dengesizlik gösteriyor. Mevcut durumda, 588. 010derslik, 15 milyon 189 bin 878 öğrenci bulunuyor. Bu dersliklerin tamamının tekli eğitim-öğretim (İlk ve ortaokulların yüzde 12-13’ü, liselerin ise yüzde biri ikili eğitim öğretim kapsamındadır.) yaptığı düşünülürse;   Her sınıfta 10 öğrenci üzerinden yapılan hesaplamada tekli eğitim-öğretimde mevcut derslikler sadece 5 milyon 700 bin  civarında öğrencinin ihtiyacı karşılayabiliyor. ikili eğitim – öğretim yapılırsa 11 milyon 426 öğrencinin ihtiyacı karşılanabiliyor. 15 milyon 189 bin 878 örgün eğitim öğrencisinin bulunduğu tüm okullar 10 kişilik sınıflarda ikili eğitim-öğretim yapsa dahi, en az 360 bin dolaylarında dersliğe ihtiyaç bulunuyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler yerine getirilmeden okulların açılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Sınıflarda fiziksel mesafenin korunması çok zor bir durum. Kaldı ki, ortaya çıkacak derslik ve öğretmen ihtiyacının karşılanması için MEB’in herhangi bir çalışma yaptığını görmüyoruz. Milli Eğitim Bakanı eğitim alanındaki tüm paydaşların görüşlerini almalı ve o görüşler doğrultusunda bir politika belirlemelidir. Diğer Taraftan Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bir koordinasyon eksikliği olduğu görülüyor. Hazırlanan rehberlerde çeşitli çelişkiler bulunuyor. Bunlardan daha önemlisi belirlenen tedbirlerin okullarda nasıl uygulanacağı? Derslik, öğrenci ve öğretmen sayılarına bakıldığında rehberde belirtilen tedbirlerin birçoğu uygulanamayacak durumda. Sağlık Bakanı en az 1,5 metre mesafe derken, rehberde bu mesafenin 1 metre olması gerektiği ifade ediliyor. Burada biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Bu kriterlerin özellikle devlet okullarında uygulanabilmesi, sınıf mevcutlarının 10’lu rakamlara indirilmesi pek mümkün görünmüyor. Ayrıca, okulların özel okullar ücret alabilsin diye açıldığına ilişkin de bazı iddialar ve söylentiler var. Özel okulların devlet okullarına göre daha erken eğitim öğretime başlamaları zaten yanlış bir uygulamadır. Eğitim öğretim bütünlüğü bu uygulama ile yok sayılmaktadır. Özel okullardaki çocukların telafi eğitimine ihtiyaçları varsa, devlet okullarında da bu eğitimlerin aynı sürede ve aynı tarihte verilmesi gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı aldığı bu kararla eğitim-öğretim bütünlüğüne darbe vurmuştur. Özel okul devlet okulu ayrımını derhal sonlandırmalı. Tüm okulların açılış ve kapanışları aynı tarihte yapılmalıdır. Diğer taraftan 54. 715 okul var, Bakan, sağlıkçı, hizmetli vb. personelin mutlaka bulunması gerektiğini ifade etti. Peki yaklaşık 164. 000 kadro demek bu, nerede bu personel, bunlar yapılmadan nasıl olacak. 184.000 öğrenci de birleştirilmiş sınıflarda öğrenim görüyor. Tabi 1.152. 520 fazla öğrencinin taşımalı eğitimde olduğunu da unutmamak gerek.
Ekleme Tarihi: 07 Eylül 2020 - Pazartesi

Ülke Genelindeki Derslik Sayıları

Devlet okullarında : 588 bin 010 derslik.

 

Özel Okullarda: 139 bin 337 derslik.

 

Öğrenci sayısı:

 

Devlet okullarında : 15milyon 189.878 bin öğrenci (Örgün)

 

Özel Okullarda: 1 milyon 468bin 198 öğrenci bulunuyor.

 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 (Tabi Liselerin yüzde 1’nin, İlk ve Orta okulların yüzde 13‘ünün ikili eğitim-öğretim yaptığını da unutmayalım)

 

Eğitim Yapıları Mimarı Projeleri Genel İlkeleri:

 

İlkokul için: öğrenci başına 1.50m2

Ortaokul ve Liselerde ise: 1.75 m2 alan düşecek şekilde.

 

Yani 30 öğrencisi olan bir ilkokul sınıfı 40-41 m2 olması gerekiyor. Ortaokulda ise daha geniş yapılar.

 

Ancak, okullarımızda sınıflar büyüklük açısından çok farklılık gösteriyor. (36, 42, 48, 54 m2) Devlet okullarınınt…

 

ÜLKE GENELİNDEKİ DERSLİK SAYILARI

 

Devlet okullarında : 588 bin 010 derslik.

 

Özel Okullarda: 139 bin 337 derslik.

 

Öğrenci sayısı:

 

Devlet okullarında : 15milyon 189.878 bin öğrenci (Örgün)

 

Özel Okullarda: 1 milyon 468bin 198 öğrenci bulunuyor.

 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 (Tabi Liselerin yüzde 1’nin, İlk ve Orta okulların yüzde 13‘ünün ikili eğitim-öğretim yaptığını da unutmayalım)

 

Eğitim Yapıları Mimarı Projeleri Genel İlkeleri:

 

İlkokul için: öğrenci başına 1.50m2

Ortaokul ve Liselerde ise: 1.75 m2 alan düşecek şekilde.

 

Yani 30 öğrencisi olan bir ilkokul sınıfı 40-41 m2 olması gerekiyor. Ortaokulda ise daha geniş yapılar.


Ancak, okullarımızda sınıflar büyüklük açısından çok farklılık gösteriyor. (36, 42, 48, 54 m2) Devlet okullarının tamamı ikili öğretime geçerse bile dersliklerde öğrenci ve öğretmenlerin sosyal mesafesinin ayarlanması mümkün gözükmüyor. Bunun yanı sıra ülkenin tamamında derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı dengeli dağılmamış durumda.


Bazı bölgelerde 40-50 kişilik sınıflar, bazı bölgelerde ise 10-15 kişilik sınıflar bulunuyor. Ayrıca okul türlerine göre de öğrenci sayıları dengesizlik gösteriyor.


Mevcut durumda, 588. 010derslik, 15 milyon 189 bin 878 öğrenci bulunuyor. Bu dersliklerin tamamının tekli eğitim-öğretim (İlk ve ortaokulların yüzde 12-13’ü, liselerin ise yüzde biri ikili eğitim öğretim kapsamındadır.) yaptığı düşünülürse;

 

Her sınıfta 10 öğrenci üzerinden yapılan hesaplamada tekli eğitim-öğretimde mevcut derslikler sadece 5 milyon 700 bin  civarında öğrencinin ihtiyacı karşılayabiliyor.


ikili eğitim – öğretim yapılırsa 11 milyon 426 öğrencinin ihtiyacı karşılanabiliyor.


15 milyon 189 bin 878 örgün eğitim öğrencisinin bulunduğu tüm okullar


10 kişilik sınıflarda ikili eğitim-öğretim yapsa dahi, en az 360 bin dolaylarında dersliğe ihtiyaç bulunuyor.


Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler yerine getirilmeden okulların açılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Sınıflarda fiziksel mesafenin korunması çok zor bir durum. Kaldı ki, ortaya çıkacak derslik ve öğretmen ihtiyacının karşılanması için MEB’in herhangi bir çalışma yaptığını görmüyoruz. Milli Eğitim Bakanı eğitim alanındaki tüm paydaşların görüşlerini almalı ve o görüşler doğrultusunda bir politika belirlemelidir.


Diğer Taraftan Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bir koordinasyon eksikliği olduğu görülüyor. Hazırlanan rehberlerde çeşitli çelişkiler bulunuyor. Bunlardan daha önemlisi belirlenen tedbirlerin okullarda nasıl uygulanacağı?


Derslik, öğrenci ve öğretmen sayılarına bakıldığında rehberde belirtilen tedbirlerin birçoğu uygulanamayacak durumda. Sağlık Bakanı en az 1,5 metre mesafe derken, rehberde bu mesafenin 1 metre olması gerektiği ifade ediliyor. Burada biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Bu kriterlerin özellikle devlet okullarında uygulanabilmesi, sınıf mevcutlarının 10’lu rakamlara indirilmesi pek mümkün görünmüyor.


Ayrıca, okulların özel okullar ücret alabilsin diye açıldığına ilişkin de bazı iddialar ve söylentiler var. Özel okulların devlet okullarına göre daha erken eğitim öğretime başlamaları zaten yanlış bir uygulamadır. Eğitim öğretim bütünlüğü bu uygulama ile yok sayılmaktadır. Özel okullardaki çocukların telafi eğitimine ihtiyaçları varsa, devlet okullarında da bu eğitimlerin aynı sürede ve aynı tarihte verilmesi gerekir.


Milli Eğitim Bakanlığı aldığı bu kararla eğitim-öğretim bütünlüğüne darbe vurmuştur. Özel okul devlet okulu ayrımını derhal sonlandırmalı. Tüm okulların açılış ve kapanışları aynı tarihte yapılmalıdır.


Diğer taraftan 54. 715 okul var, Bakan, sağlıkçı, hizmetli vb. personelin mutlaka bulunması gerektiğini ifade etti. Peki yaklaşık 164. 000 kadro demek bu, nerede bu personel, bunlar yapılmadan nasıl olacak.


184.000 öğrenci de birleştirilmiş sınıflarda öğrenim görüyor. Tabi 1.152. 520 fazla öğrencinin taşımalı eğitimde olduğunu da unutmamak gerek.

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.