RİZE'DEN HAYKIRDILAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Sendika 22.11.2022 - 11:27, Güncelleme: 02.12.2022 - 09:39 1906 kez okundu.
 

RİZE'DEN HAYKIRDILAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Birlik Haber – Sen Rize İl Başkanı Mehmet KAZDAL; PTT çalışanlarının öteden beri sesi olmayı hedeflediklerini bildirdi. Bunun en önemli göstergelerinden birinin de İHS’li  PTT çalışanlarının ve ÖHT’li TRT çalışanlarının  kadroya alınması için  ülke genelinde 100.000’den fazla imza topladıklarını ve Rize ölçeğinde de bu sayının 400 adet  olduğunu kaydeden KAZDAL; bu çalışmaların sonuçlarını PTT Kargo ile  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  ayrı ayrı göndereceklerini iletti.   KAZDAL  yaptığı açıklamalar ile 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 52’inci maddesine vurgu yaparak; “Kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele eden Memur - Sen ve Birlik Haber – Sen  01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. Dönem Toplu sözleşmenin 52. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma  yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır” dedi.    sendikal faaliyetler sonucunda elde edilen tüm kazanımlarının çalışma arkadaşlarının refahına yönelik önemli mihenk taşlarını oluşturduklarını işaret eden Birlik Haber – Sen Rize İl Başkanı “Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur - Sen heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri dile getirilmiş çalışmanın tüm sözleşmelileri kapsaması gerektiği her fırsatta ifade edilmiştir.” dedi.   Açıklamalara ilişkin olarak bazı kurumsal veriler de basın mensupları ile paylaşıldı. Buna göre: Posta ve Telgraf Teşkilatında yaklaşık 12.000 İdari Hizmet sözleşmeli (İHS)  personel ve TRT’ de 4000 Özel Hukuk Hükümlerine tabi Sözleşmeli (ÖHT) personelin bulunduğu öğrenildi.   PTT’de İdari Hizmet sözleşmeli olarak çalışan personeller KPSS sınavına girerek başarılı olanlar içerisinden atandığını ve personeller diğer kamu personelleri gibi Memur sendikalarına üye olabildiklerini ifade eden Sayın KAZDAL; “Aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii personel ile aralarında Temel ücretleri, İş güvenceleri, Sosyal Güvenlik hakları, Görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir.” sözleri ile de kamuda eşitlik ilkesine bir kez daha sahip çıktığını ifade etti.   Birlik Haber – Sen Rize İl Başkanı Mehmet KAZDAL açıklamalarına şu şekilde devam etti: “TRT’de Özel Hukuk Hükümlerine tabi Sözleşmeli personeller de mevcut TRT personeli ile aynı işi yapmalarına karşın başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük hakları konusunda birçok problemler yaşamaktadırlar.   Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personellerinde PTT ve TRT’ deki diğer personeller gibi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlenmenin yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili PTT ve TRT yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu, Twitter etkinlikleri ve son olarakta Cumhurbaşkanımıza konu arz edilmiş konunun teknik boyutu ile yapılacaklar en üst perdeden sendikamızca ifade edilmiştir. Her ne kadar PTT Kamu İktisadi Teşebbüsü kapsamında olmasa da üstlendikleri misyon ve ürettikleri hizmet boyutuyla kamunun en önemli kurumları arasında yer almaktadır.”   Sendikal faaliyetler çerçevesinde toplanan imzaların bugün itibari ile ilgili makamlara gönderilmek üzere kargoya verileceğini ifade eden KAZDAL; “Gerek PTT’deki İdari Hizmet Sözleşmeli  gerek  TRT’deki Özel Hukuk hükümlerine Tabii Sözleşmeli personellerin başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızın imzaladığı 100.000’i aşkın imzada da talep ettikleri üzere KADRO beklentilerini içeren imzaları kargoya veriyoruz.” dedi.   Memur – Sen Konfederasyonu bağlısı Birlik Haber – Sen Rize İl Başkanlığı adına personel özlük hakları ile ilgili çeşitli talepleri dile getiren ve yürüttükleri çalışmaları basın mensupları ile paylaşan Mehmet KAZDAL; “Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ve diyoruz ki bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz.” diyerek herkesi mücadelelerine desteğe davet etti.

Birlik Haber – Sen Rize İl Başkanı Mehmet KAZDAL; PTT çalışanlarının öteden beri sesi olmayı hedeflediklerini bildirdi. Bunun en önemli göstergelerinden birinin de İHS’li  PTT çalışanlarının ve ÖHT’li TRT çalışanlarının  kadroya alınması için  ülke genelinde 100.000’den fazla imza topladıklarını ve Rize ölçeğinde de bu sayının 400 adet  olduğunu kaydeden KAZDAL; bu çalışmaların sonuçlarını PTT Kargo ile  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  ayrı ayrı göndereceklerini iletti.

 

KAZDAL  yaptığı açıklamalar ile 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 52’inci maddesine vurgu yaparak; “Kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele eden Memur - Sen ve Birlik Haber – Sen  01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. Dönem Toplu sözleşmenin 52. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma  yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır” dedi. 

 

sendikal faaliyetler sonucunda elde edilen tüm kazanımlarının çalışma arkadaşlarının refahına yönelik önemli mihenk taşlarını oluşturduklarını işaret eden Birlik Haber – Sen Rize İl Başkanı “Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur - Sen heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri dile getirilmiş çalışmanın tüm sözleşmelileri kapsaması gerektiği her fırsatta ifade edilmiştir.” dedi.

 

Açıklamalara ilişkin olarak bazı kurumsal veriler de basın mensupları ile paylaşıldı. Buna göre: Posta ve Telgraf Teşkilatında yaklaşık 12.000 İdari Hizmet sözleşmeli (İHS)  personel ve TRT’ de 4000 Özel Hukuk Hükümlerine tabi Sözleşmeli (ÖHT) personelin bulunduğu öğrenildi.

 

PTT’de İdari Hizmet sözleşmeli olarak çalışan personeller KPSS sınavına girerek başarılı olanlar içerisinden atandığını ve personeller diğer kamu personelleri gibi Memur sendikalarına üye olabildiklerini ifade eden Sayın KAZDAL; “Aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii personel ile aralarında Temel ücretleri, İş güvenceleri, Sosyal Güvenlik hakları, Görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir.” sözleri ile de kamuda eşitlik ilkesine bir kez daha sahip çıktığını ifade etti.

 

Birlik Haber – Sen Rize İl Başkanı Mehmet KAZDAL açıklamalarına şu şekilde devam etti: “TRT’de Özel Hukuk Hükümlerine tabi Sözleşmeli personeller de mevcut TRT personeli ile aynı işi yapmalarına karşın başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük hakları konusunda birçok problemler yaşamaktadırlar.

 

Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personellerinde PTT ve TRT’ deki diğer personeller gibi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlenmenin yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili PTT ve TRT yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu, Twitter etkinlikleri ve son olarakta Cumhurbaşkanımıza konu arz edilmiş konunun teknik boyutu ile yapılacaklar en üst perdeden sendikamızca ifade edilmiştir. Her ne kadar PTT Kamu İktisadi Teşebbüsü kapsamında olmasa da üstlendikleri misyon ve ürettikleri hizmet boyutuyla kamunun en önemli kurumları arasında yer almaktadır.”

 

Sendikal faaliyetler çerçevesinde toplanan imzaların bugün itibari ile ilgili makamlara gönderilmek üzere kargoya verileceğini ifade eden KAZDAL; “Gerek PTT’deki İdari Hizmet Sözleşmeli  gerek  TRT’deki Özel Hukuk hükümlerine Tabii Sözleşmeli personellerin başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızın imzaladığı 100.000’i aşkın imzada da talep ettikleri üzere KADRO beklentilerini içeren imzaları kargoya veriyoruz.” dedi.

 

Memur – Sen Konfederasyonu bağlısı Birlik Haber – Sen Rize İl Başkanlığı adına personel özlük hakları ile ilgili çeşitli talepleri dile getiren ve yürüttükleri çalışmaları basın mensupları ile paylaşan Mehmet KAZDAL; “Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ve diyoruz ki bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz.” diyerek herkesi mücadelelerine desteğe davet etti.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.