Haber Detayı
16 Şubat 2012 - Perşembe 00:39
 
SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN’IN VEFAT YILDÖNÜMÜ ANISINA
- Haberi
SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN’IN VEFAT YILDÖNÜMÜ ANISINA

SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN’IN VEFAT YILDÖNÜMÜ ANISINA     Osmanlı İmparatorluğunun padişahları arasında en uzun görevde kalan 34. padişahîdir. Ve en önemlisi de hakkında en çok eser bulunan bir devlet adamıdır. Bütün hayatını, bir İslam Âlimi, aynı zamanda siyasetçi ve devlet adamı olmaya vermiştir.  22 Eylül 1842’de doğdu, 10 Şubat 1918’de 75 yaşında vefat etti. 11 yaşında annesini kaybedip, manevi annesi Dördüncü Kadın Efendi Perestü Sultan’ın terbiyesi altında büyüdü. Çok iyi bir eğitim aldı. Arapça, Farsça, Osmanlı Edebiyatı ve diğer İslami İlimleri de çok iyi öğrendi. Sultan, takva ve dindarlığı sebebiyle halk arasında veliyullah olarak biliniyor ve çok seviliyordu. 31 Ağustos 1876’da Osmanlı tahtına oturan Abdülhamit Han, dış ve iç düşmanların bütün gayretlerine rağmen, 27 Nisan 1909 yılına kadar 33 yıl boyunca Osmanlı tahtında oturmayı başardı. 10 Şubat 1918’de İstanbul’da 75 yaşında vefat eden Sultan, büyükbabası için Divanyolu’nda yaptırılmış olan Sultan 2. Mahmut Türbesine defnedildi. Sultan Abdülhamit’in çok güçlü bir hafızası vardı ve çok çalışkan bir padişahtı. Günde muntazam 15-16 saat çalışırdı. Gençliğinde; binicilik, yüzme, atıcılık, güreş gibi sporlar yaptı. Matbaa ve yayın işlerine çok meraklıydı. Osmanlı ordusunu modernize eden Abdülhamit Han, Hicaz Demiryolu gibi devasa işleri de büyük bir başarı ile yapmıştır. Sirkeci ve Haydarpaşa garları da Abdülhamit Hanın yaptırdığı önemli binalardır. İlk kız okullarını açan Abdülhamit Han, bütün Anadolu’yu baştanbaşa dolaşacak bir karayolu ağını da projelendirip tatbikata geçirmiştir. Üniversiteler, güzel sanatlar akademisi, ticaret ve ziraat okulları kuran Sultan Abdülhamit Han, ilk ve orta dereceli okullar, dilsiz ve kör okulları, kız meslek okulları da yaptırmıştır. Tüm vilayetlere liseler, kazalara ortaokullar kurmasıyla beraber, ilkokullar köylere kadar onun döneminde ulaşmıştır. Darülaceze ve Şişli Etfal Hastanesi gibi birçok kuruluşu halkının hizmetine sunan Padişah Sultan, Hamidiye adı verilen ve bugün hala İstanbul B. Şehri Belediyesi iştiraklerinden olan, Hamidiye içme suyunu borularla İstanbul’a getirtti. Abdülhamit Hanın yaptırdığı en önemli birçok eserlerden bazıları şunlardır. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, Yüksek Ticaret Mektebi, Haydarpaşa Tıbbiye Mektebi, Düyun-ı Umumiye ve Karaköy Osmanlı Bankası, Karaköy Palas İş Hanı, Maçka Palas, Ankara İş Bankası, İstanbul Maçka İtalyan Sefareti, Tarabya İtalyan Sefareti, Haydarpaşa Garı, Sultanahmet’te Alman Çeşmesi, Sirkeci Garı, Kütahya Ulu Camii, İstanbul Yıldız Hamidiye Camii, Cihangir Camii ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi (Kütüphane-i Umumi-i Osmanî). Cennet mekân, Abdülhamit Han ve tüm Osmanlı Padişahlarının mekânları cennet olsun.
Kaynak: Editör:
Etiketler: SULTAN, II., ABDÜLHAMİD, HAN’IN, VEFAT, YILDÖNÜMÜ, ANISINA ,
Yorumlar
Haber Yazılımı