Haber Detayı
20 Mayıs 2012 - Pazar 02:27
 
SPONSORLUKTA İSTENİLEN EVRAKLAR
- Haberi
SPONSORLUKTA İSTENİLEN EVRAKLAR

SPONSORLUKTA İSTENİLEN EVRAKLAR SPONSORLUK  HARCAMALARININ KANUNLAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Sponsorluk harcamalarının Türkiye’de ve Dünyadaki yeri günümüzde pek çok örneklerle anlatılabilir. Sponsorluk faaliyetlerinin bir kısmı reklam amaçlı yapılmakta olup, diğer bir anlayışta spora ve sporcuya destek ve sportif faaliyetlerin hem amatör hem de profesyonel dalda daha da gelişmesini ve güçlenmesini sağlamak için yapılmaktadır. GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN SPONSORLUK 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si. (GVK Md.89/8) KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun sosyal ve askeri amaçlı istisnalar ile Diğer istisnalar başlıklı 17/1. Maddesinde sayılan kuruluşlara, bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslim ve hizmet ifalarının KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Katma Değer Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinde ise vergiden istisna edilmiş malların teslimi ve hizmet ifasıyla ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nın indirim konusu yapılmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, ayın olarak yapılan sponsor harcamalarının KDVK’nun 17/1. Maddesinde sayılan kurumlardan birisine yapılmış olması halinde KDV hesaplanmaması, sponsor kapsamında verilen malların (forma, top, çanta vb.) alımında veya imalatında yüklenilen katma değer vergisinin de gider olarak dikkate alınması, önceki dönemlerde indirim konusu yapılmış olan katma değer vergilerinin ise malların sponsor kapsamında teslim edildiği dönem KDV beyannamesine hasılat KDV olarak yazılmak suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda sayılanlar dışındaki kurum ve kuruluşlara yapılan sponsorluk kapsamındaki ayni mal teslimlerinde ise maliyet veya emsal bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve bu mallar dolayısıyla yüklenilen vergilerinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.   DAMGA  VERGİSİ  YÖNÜNDEN  DEĞERLENDİRİLMESİ Sponsorluğu veren firma sponsorluk sözleşmesi adı altında düzenlediği sözleşme için vergi dairesine Damga vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Beyan edilecek damga vergisi sponsorluk tutarının (2012 yılı için binde 8,25) oranında ödenir ve bir makbuzu Gençlik  ve  Spor  Genel Müdürlüğünü gönderilir. SONUÇ: Sponsorluk almak isteyenlerin öncelikle sponsor olabilecek bir firma bulmaları ve sponsorluk vermek isteyenlerinde hangi branşta hangi kategoride sponsorluk yapmak isteyeceklerini öncelikle tespit edip ona göre işlemlere başlamaları gerekir. Sponsorluk harcamalarını aynı zamanda geçici vergi dönemlerinde de indirim konusu yapılabilecektir. SPONSORLUK  ALAN  TARAFIN  SPOR  GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERECEĞİ  EVRAKLAR; Ø    Sponsorluk Sözleşmesi (sponsor firma ve sponsorluk  alan taraf aralarında düzenleyecekler) Ø    Sponsorluk Alan tarafından Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı Sponsorluk Şube Müdürlüğü’ne hitaben üst yazı. Ø    Damga Vergisinin yatırıldığına dair makbuz (Binde 8,25 Damga vergisi oranı) Ø    Vergi ve Sgk borcu yoktur yazısı.   SPONSOR  TARAFIN  YAPACAĞI  İŞLEMLER; VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Ø    Dilekçe Ø    Sponsorluk Sözleşmesi Ø     Sponsorluk Tutarının binde 8,25 Damga vergisinin yatırıldığına dair makbuz Ø    Sponsor tarafından sponsor olunacağına dair alınacak Ortaklar /Yönetim kurulu kararı.   Sponsorluk işlemleri ile ilgili bilgilerin yararlı olması dileğiyle.
Kaynak: Editör:
Etiketler: SPONSORLUKTA, İSTENİLEN, EVRAKLAR ,
Yorumlar
Haber Yazılımı