Haber Detayı
27 Mart 2012 - Salı 02:29 Bu haber 347 kez okundu
 
ŞİRKETLERİMİZİ KAPATIP ŞAHIS FİRMASI OLMAK DAHA MI İYİ OLUR?
- Haberi
ŞİRKETLERİMİZİ KAPATIP ŞAHIS FİRMASI OLMAK DAHA MI İYİ OLUR?

ŞİRKETLERİMİZİ KAPATIP ŞAHIS FİRMASI OLMAK DAHA MI İYİ OLUR?  Ticari yaşamı düzenleyecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu yazımda Limited ve Anonim şirket olarak getirdiği yeniliklerden bahsedeceğim. Ticaret sicil verilerine göre Türkiye de 31/12/2011 tarihi itibariyle 860.561 adet şirket bulunması ve 98.191’inin anonim şirket, 744.001’inin de limited şirket olması önemini ortaya koymaktadır. Yeni TTK ile birçok yaptırım ve yükümlülükler geldi. Şirket sahipleri iyi bir analiz yapıp şirketin belkide şahıs firmasına dönüşmesi bağımsız denetim işinden ve birçok yükümlülükten kurtulmaya ve muhasebe ücretlerinin dışında bir de denetçi ücreti ile karşılaşmamalarını sağlayacak. Aksi halde tüm sermaye şirketleri yani limited şirket, anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler olmak üzere bağımsız denetçi tutmak zorunda kalacaktır. ANASÖZLEŞMELERİ DEĞİŞTİRMEYİ UNUTMAYALIM  Anonim ve limited şirketler ana sözleşmelerini 01.07.2011 tarihinden itibaren  18 ay içinde yeni TTK ile uyumlu hale getirmek durumundayız.Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Yeni Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. TEK ORTAĞA DÜŞERSEK GEREKLİ İLANLARI UNUTMAYALIM  Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirir. Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde durumu  tescil ve ilân ettirecekler. ŞİRKETE BORÇLANMAK YASAK  İştirak  taahhüdünden doğan borcun dışında pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Ancak borç şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi olması halinde de şirkete borçlanmış olmaz, anonim veya limited şirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borçlarını, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek zorundadır. ANONİM ŞİRKETLERDE MURAKIPLARIN YERİNE BAĞIMSIZ DENETİM  ESKİ TTK’ya göre, anonim şirketin işlemleri, genel kurul tarafından şirket ortağı olan veya olmayanlar arasından seçilen en az bir, en çok da beş kişiden oluşan murakıplarca denetleniyordu. YENİ TTK, bu denetim sistemine ilişkin düzenlemeleri yürürlükten kaldırmış ve anonim şirketlerin konusunda uzman kişilerce denetlenmesini hüküm altına alarak anonim şirketleri bağımsız denetim kapsamına almıştır.    MURAKIPLARIN SON GÜNÜ   Eski TTK’ya göre seçilmiş olan murakıpların görevleri, Yeni TTK uyarınca bağımsız denetçinin veya bağımsız denetim kuruluşunun şirket genel kurulunca seçilmesiyle birlikte sona erecektir. Bağımsız denetçinin de en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar seçilmesi zorunludur. ŞİRKETTEN PARA ÇEKEN YANDI 01.07.2012 tarihinden sonra şirketten borç alan pay sahipleri cezai müeyyideye tabi olacaktır. Aman dikkat edelim para alalım derken cezada almayalım. DENETÇİLERİN DEĞİŞTİRLMESİ ZORUNLU Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir. UNUTMAYALIM! BAĞIMSIZ DENETÇİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER OLABİLİR.  BAĞIMSIZ DENETÇİ VEYA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN DENETLEYECEĞİ TABLO VE BELGELER  1) Finansal tabloları Ø     Bilanço Ø     Gelir Tablosu Ø      Nakit Akış Tablosu Ø      Özkaynak Değişim Tablosu Ø     Dipnotlar  2) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu 3) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Sisteminin İşleyişi denetlenecektir. DENETLENMEYEN FİNANSAL TABLOLAR GEÇERSİZ  Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Aman dikkat!!! SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİME ETKİSİ Bilanço büyüklüğü, ciroları, çalışan sayıları ne olursa olsun bağımsız denetime tabidirler. O yüzden bu gibi kalemlerin bağımsız denetime herhangibir etkisi yoktur. Tüm Sermaye şirketleri bağımsız denetime tabidir.
Kaynak: Editör:
Etiketler: ŞİRKETLERİMİZİ, KAPATIP, ŞAHIS, FİRMASI, OLMAK, DAHA, MI, İYİ, OLUR? ,
Yorumlar
Haber Yazılımı