Haber Detayı
08 Mayıs 2012 - Salı 18:40
 
ŞEVKİ YILMAZ DEŞİFRE ETMİŞTİ
- Haberi
ŞEVKİ YILMAZ DEŞİFRE ETMİŞTİ

    ŞEVKİ YILMAZ DEŞİFRE ETMİŞTİ   Merhum Erbakan Hoca vefatından evvel açıkladığı bir belgeyle 28 Şubat most-modern darbesinin dış bağlantılı olduğunu ispat etmişi. ABD Dış İşleri Bakanı Warren Cristopher’e imzalı kripto Atina, Beyrut, Moskava Büyükelçiliklerine, bir çok misyon şefliklerine ve ABD Ankara Büyük Elçiliğine gönderilmişti.  Bu belge, 28 Şubat’ın dış bağlantılı olduğunun, ABD’nin bizzat iç işbirlikçileri aracılığıyla darbeyi gerçekleştirdiğinin en bariz delilidir. Sanırım bu belge, savcıların elinde var. Belgenin, 28 Şubatın dış bağlantılarını araştırmak noktasında savcılara katkısı büyük olacaktır. 28 Şubat darbesinin dış bağlantısını 10 yıl kadar evvel “Niçin Yargılıyorlar” isimli kitabında Fransa Yüce Konseyinin Türkiye Büyük Mason Locası Üstadı Necip Arıduru’ya yazdığı talimat içerikli mektubu/belgeyi yayınlayarak  Şevki Yılmaz ortaya koymuştu. 22 Şubat 2012 tarihinde “28 Şubat Sürecini Başlatan, Erbakan Hükümetini Düşüren Kripto” başlıklı yazımızda Merhum Erbakan hocanın açıkladığı kriptoyu işlemiş, belgeyi yayınlamıştık. Önemine binaen, ABD Dış İşleri Bakanı Warren Cristopher  imzalı kriptonun maddelerini tekrar sizinle paylaşıp Fransa Yüce Konseyinin belgesine geçmek istiyorum. Kripto dört maddeden oluşuyordu. Üç Maddesinde şunlar ifade ediliyordu; 1-   Depertmanlarımız, Türk Hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan’ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı Batı’dan ayırıp Arap ve Müslüman Dünyasına doğru yeniden yönlendirilmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce, Türkiye’nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirmek konusunda ki mevcut tutumu, bizim milli menfaatlerimize aykırıdır. (düşmancadır) 2-   Doğru Yol Partisi, Erbakan’ın radikal İslami söylemlerini (taahhütlerini) ılımlılaştırmada başarılı olamadığına göre, kendisinin Refah Partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. Biz inanıyoruz ki, Tansu Çiller’in koalisyondan çekilmesi Erbakan’ı düşürür ve ülkeyi  erken genel seçimlere götürür. Sonuç kesin olmamakla birlikte, Refah Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacaktır. 3-   Türkiye, Birleşik Devletlerin Anahtar Stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir ve onun bu pozisyonunu gerçekleştirip sürdürmedeki başarımız, bizim milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk Askeriyesi, bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için  harekete geçmeye zorlanmalıdır. Bu konuda ki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Fransa Yüce Konseyinin Türkiye Büyük Mason Locası Üstadı Necip Arıduru’ya gönderdiği talimat dolu mektup dikkat çekici ve 28 Şubatın perde ardını aralayıcı niteliğe sahip. Şevki Yılmaz’ın da kitabında yer verdiği belgenin tercümesini aynen aktarıyorum; “Üstadı bulunduğunuz Türkiye Büyük Mason Locası’nda  meydana gelen skandallar, endişe verici ve talihsiz olaylardır. Büyük Loca’nızda irşad edilmiş bazı masonlar, masonluğun vakarına ve yeminlerine ihanet etmişlerdir. Bu kişiler, en gizli toplantılara kadar bütün faaliyetlerimizi mikro kameralar aracılığıyla kaydetmiş bulunmaktadır; bu affedilmez dikkatsizlik, çok ciddi neticeler doğurmuştur. Mason olmayan milyonlarca kişi eski ve kabul edilmiş İskoç Riti’nin törenlerine ve sırlarına şahit olmuş durumdadır. Ayrıca tapınaklarınızda başıboş dolaşan bu dönek masonlar, 33’üncü derecede ki kutsal ayin ve törenleri kaydetmişlerdir; bu filmlerin, gerici ve İslamcı bir televizyon kanalı aracılığıyla yayınlanması sonucunda milyonlarca Türk seyircisi, aşağı derecede ki biraderlerimiz tarafından bile bilinmemesi gereken kutsal ayini, ne yazık ki, izlemiştir. İsrail Yüce Konseyi, bu skandalla ilgili tahkikata başlamıştır. Nizamnamemiz mucibince, konu hakkında tahkikat yapmaya yetkili tek otorite olan İsrail Yüce Konseyi, olayın müsebbiplerini açıklama, gerekli önlemleri alma ve 27 Mart 1997’ye kadar geniş bir tutanak fezlekesi hazırlama görevini bize tevdi etmiştir.  Tebliğ tezkeresinde Refah Partisi yönetiminde ki hükümetin cemiyetimize karşı bir tavır koyduğu belirtiliyor, bizde aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Türk hükümeti başlangıçtan itibaren dincilerin zorlamalarına boyun eğmiştir. Bilhassa Refah Partisi ve yöneticileri bir TV vasıtasıyla; masonluk ilkelerine aykırı yayınlara hoşgörü göstermişlerdir. Hükümet localarımıza baskı uygulayarak, adli tahkikat açarak ve polisi arşivimizi aramayla görevlendirerek, düşmanca tavrını belli etmiştir.  Bu baskıyı,  derhal ortadan kaldırmak kaçınılmaz görülmektedir. Refah Partisinin tutumu kafi derecede açık olduğundan, Fransa Yüce Konseyi ılımlı bir hükümetin teşkil edilmesinin elzem olduğuna hükmetmektedir.  Buna binaen Fransa Yüce Konseyi kardeşçe şunları tavsiye eder; 1-   Türk basınında ki ve ilgili kuruluşlarda ki biraderleri örgütleyin ve Refah Partisi’ni iktidarı bırakmaya mecbur etmek için gerekli diğer bütün tedbirleri alınız. 2-   Refah Partisi’nin itibarının tamamen yok olması ve seçmenlerinin ümidini kaybetmesi ile neticelenecek siyasi bir konjonktür oluşturun. 3-   Her çeşit belgeyi, tutanağı, sirküleri ve riskli mektupları Büyük Sekreterlikten uzak tutun. 4-   Locaların toplantılarını belli bir zamana kadar, alışılmış merkezlerde gerçekleştirmekten kaçının. 5-   Size ikinci bir talimat ulaştırılıncaya kadar müracaat edenler konusunda son derece dikkatli işlemler yapın, aynı yanlışlıklara düşmeyin. 6-   Mason olmayanların ve mason cemiyetinden çıkarılmış eski masonların tapınaklara girişine kesin bir şekilde mani olun. 7-   Masonluğa ihanet etme suçunu işlemiş masonlara karşı tahkikatlara devam edin. Dönekleri, İskoç Riti’nin prensiplerine, adetlerine ve geleneklerine uygun bir şekilde cezalandırın. 8-   Masonluk aleyhinde ki radyo, gazete, televizyon, kitap, dergi  gibi yayınları izleyip bunlara mani olun. Refah Partisi’ne mensup İslamcı basını ekonomik, siyasi ve adli baskı yoluyla görevini yapamaz hale getirin. 9-   Bağımsız Büyük Komitemize bu skandala yol açan belirsizlikle ilgili ayrıntılı bir tutanak fezlekesi  hazırlamakla görevlendirin ve neticeleri Fransa Yüce Konseyi’ne bildirin. 14 Şubat 1997 – Fransa Yüce Konseyi- Paul Veysett” Türkiye Büyük Mason Locası Üstadı Arıduru’ya gönderilen mektup bu çarpıcı ifadeleri içeriyordu. Gel gelelim 28 Şubat Soruşturmasına; şuana kadar içeri alınan bir medya mensubu, iş adamı, medya patronu ve mason yok. Hem Merhum Erbakan hocanın açıkladığı belgeden, hem de Şevki Yılmaz’ın kitabında yer verdiği belgeden bahseden yok. Daha acısı ve garibi şu; Şevki Yılmaz 28 Şubat Soruşturmasıyla ilgili (takip ettiğim kadarıyla) iki açıklama yaptı, ikisinde de kitabında yer verdiği bu belgeden bahsetmedi. Merakım şu; Şevki Yılmaz 28 Şubat Mağduru olarak açılacak davaya müdahil olacak mı ve bu belgeyi mahkemeye sunacak mı? Ayrıca değinilmesi gereken bir başka hususta Şevki Yılmaz’ın bu süreçle alakalı yaptığı açıklamalardır.  Samanyolu Televizyonunda canlı yayına çıkan Şevki Yılmaz, Başbakan Erdoğan’ın o dönemde Refah Partisi Grup Toplantısına katılarak 8 yıllık eğitimi imzalayıp Meclise göndermemesi noktasında uyardığını fakat, Erbakan’dan sert tepki aldığını söyledi. Bu açıklamalarına Mehmet Bekaroğlu karşı çıktı. Cümle alem 8 yıllık eğitimin Mesut Yılmaz tarafından çıkarıldığını bilirken bir takım açıklamalarla tarihi karartmanın ne anlamı var?  
Kaynak: Editör:
Etiketler: ŞEVKİ, YILMAZ, DEŞİFRE, ETMİŞTİ ,
Yorumlar
Haber Yazılımı