Haber Detayı
24 Şubat 2020 - Pazartesi 12:52
 
RİZE'DE BÖLGESEL ÖLÇEKTE MARKA BİR HASTANE OLMALIYIZ
Rize Haberi
RİZE'DE BÖLGESEL ÖLÇEKTE MARKA BİR HASTANE OLMALIYIZ

Sağlıkta dönüşüm programının üçüncü fazı olarak tanımlanan şehir hastaneleri projelerinin hayata geçirilme süreci hızla devam etmektedir. Bu kapsamda, Rize ilinde yapılması düşünülen modelin hem Doğu Karadeniz Bölgesi hem de Kafkasya’nın önemli bir bölümüne hizmet vermesi planlanmaktadır. Yüklendiği bu misyon, Rize Şehir Hastanesine ulaşım (kara, hava ve deniz yolu), sosyal olanaklar (açık alan, kafeterya, lokanta vb.), konaklama (otel ve personel ikameti), alanında uzman personel (uzman doktor, öğretim üyesi, laboratuvar personeli vb.) ve şehrin siluetine uygunluk gibi birçok alanda önemli görevler yüklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da birçok yerde vurguladığı bu hassasiyetler doğrultusunda değerli milletvekillerimiz üstün çabalar sarf etmektedirler. Gelinen noktada, Rize Şehir Hastanesi 2020 yatırım planına alınmış ve fiziksel sürece ait yer belirleme çalışmalarına geçilmiştir.  

 

İlgili yatırımın başarısı, tamamlanmış benzer projeler üzerinden, lokasyon (ulaşılabilirlik ve çevresel etkiler), kapasite (bölüm, laboratuvar, personel sayısı, konaklama) ve sunulan sağlık hizmeti çeşitliliği/kalitesi (uzman hekim çeşitliliği ve sayısı, ameliyat çeşitliliği, teknik olanaklar, cihaz zenginliği vb.) sacayağı üzerinden kurgulanmalıdır. Herhangi bir ayaktaki aksamanın diğer alanlardaki işleyişi ve sonuç olarak, projenin bütünsel başarısını önemli düzeyde kısıtlayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu durum, basit birkaç örnek üzerinden rahatlıkla sorgulanabilir. Örnek olarak, ulaşım üzerindeki aksamaların çevre il ve ülkelerden gelen hasta sayısını azaltması, zamanın hayati öneme sahip olduğu kalp krizi, beyin kanaması vb. durumlarda can kayıplarıyla karşılaşılması ve yüklenen ekstra trafik sorunu verilebilir. Benzer şekilde, iyi bir lokasyonda kurulmasına karşın, uzman personel, fiziksel, kapasite ve donanımsal eksiklerin tercih edilebilirliği önemli düzeyde kısıtlayacağı da açıktır. Diğer önemli bir tehdit ise, hastane lokasyonundaki yerel yönetimin hastane ihtiyaçlarına ne düzeyde cevap verebileceğidir. 

 

Gelinen süreçte, birinci sacayağı oluşturan hastanenin lokasyonu konusunda birçok kamu ve STK yöneticisi, yerel basın üzerinden, önerilerini belirtmektedirler. Bu öneriler, başta sahil dolgu alanı ve Düzköy mevkii olmak üzere şehir merkezine yakın lokasyonlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konudaki nihai kararın, yukarıda sıralanan sacayakların mesnetlenmesinde birincil öneme sahip olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Toplumsal fayda açısından, uzun vadeli kazanımlar ve ekonomik kaygılar dikkate alınarak bu aşamanın sıfır hata ile tamamlanması gerekmektedir. Konu, halk ve bürokrasi nezdinde yüksek sesle konuşulmaktadır. Yerel basında çizilen çerçeve, projenin dar bir kapsama hapsedildiğini, daha açık bir ifadeyle hizmet alımında yüzde doksanlık bir paya sahip çevre il ve ilçelerin bu konudaki görüşlerinin göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Bu davranışla, karar mekanizmaları üzerinde bir algı oluşturulması ve hatalı kararların verilmesi olasıdır. 
 

Rize iline kazandırılması planlanan şehir hastanesinin yüksek marka değerine sahip olması için, hedef kitle dikkate alınarak, aşağıdaki tanımlanan evrensel kriterler üzerinden sağlıklı bir değerlendirmenin yapılması bu anlamda büyük önem arz etmektedir: 


Lokasyonunun belirlenmesi:  Ulaşım süresi ve olanakları, ulaşım ücretleri,  trafik yoğunluğu, kara, deniz ve hava yollarından yararlanabilme, yangın, deprem, sel vb. acil durumlarda müdahale ve tahliye edilebilirlik, jeolojik durum, ilk yatırım maliyeti (dolgu ve kamulaştırma bedelleri), alt ve üst yapı maliyeti, üniversiteye olan yakınlık ve entegrasyon, iklim koşulları, nüfus dağılımı, şehrin siluetine uygunluk, ihtiyaç dahilinde fiziksel büyümeye vereceği cevap, çevresinin sosyal ve ekonomik gelişimine sunduğu katkı, çalışacak personelin ikamet ve tercihi  


Fiziksel yapı ve kapasite: Mimari yapının ihtiyaçlar doğrultusunda planlanması, bölüm sayısı, laboratuvar sayısı ve çeşitliliği, idari, akademik ve uzman personel sayısı, araştırma merkezleri, hasta yakını otelleri ve sosyal alanlar  


Sunulan sağlık hizmeti çeşitliliği ve kalitesi: Uzman hekim sayısı ve çeşitliliği, ameliyat türleri, cihaz zenginliği ve uluslararası hizmet verebilme kabiliyeti 


İlgili kriterlere verilecek cevapların, Rize ilimize yapılması planlanan şehir hastanesinin markalaşma sürecinde ana girdiyi oluşturacağı evrensel bir gerçektir. Bu anlamda, dar kapsamlı, gündelik ve menfi hedeflerden uzak, tüm yönleriyle analiz ve sentez süreçleri tamamlamamış toplumsal faydayı önceleyen kararların verilmesi elzemdir. Aksi takdirde, yapılacak yatırımın sakat bir çocuğa gebe olması olasıdır.   


Bu bağlamda, SALVADER ailesi olarak ilimizin gelişimine yönelik tüm projelere desteğimizi yineleyip, tüm hemşerilerimize saygılarımızı sunarız. 

 

SALVADER (Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği)  

   

  

Kaynak: Editör:
Etiketler: RİZE'DE, BÖLGESEL, ÖLÇEKTE, MARKA, BİR, HASTANE, OLMALIYIZ, , ,
Yorumlar
Haber Yazılımı