Haber Detayı
11 Haziran 2015 - Perşembe 20:05 Bu haber 224 kez okundu
 
Rize'de 7 Haziranda Muhtar Seçimi de Vardı
Diğer Haberi
Rize'de 7 Haziranda Muhtar Seçimi de Vardı

7 Ha­zi­ran 2015 Pazar günü Rize'de sa­de­ce Mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri ya­pıl­ma­dı.

Zira aynı gün Rize'de 3 Ma­hal­le ve 3 Köyün Muh­tar­lık­la­rı için­de kıran kı­ra­na bir seçim ya­pıl­dı.

Yıl­ba­şı ön­ce­sin­de Yargı ka­ra­rıy­la gö­rev­le­rin­den alı­nan Muh­tar­lık için seç­men­ler san­dık ba­şı­na gi­de­rek oy kul­lan­dı­lar.

7 Ha­zi­ran 2015 Pazar günü ya­pı­lan Rize'deki Muh­tar­lık se­çim­le­ri şu şe­kil­de ger­çek­leş­ti.

Rize Mer­kez Ham­za­bey Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı­na Musa SEMİZ 8 ay sonra ye­ni­den se­çi­len isim oldu.

30 Mart 2014'de ya­pı­lan se­çim­ler­de 2.​kez Ham­za­bey Ma­hal­le­si­nin Muh­ta­rı se­çi­len Musa SEMİZ yıl­ba­şı ön­ce­sin­de alın­dı­ğı gö­re­vi­ne bir kez daha se­çi­le­rek bu ma­hal­le­nin Muh­ta­rı oldu. Musa SEMİZ 209 oy alırken ra­ki­bi olan Muh­tar ve­ki­li Cesur DEMİRCİ ise 101 oyda kaldı.

//

Ekrem Orhon Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı­na se­çi­len yeni isim­de Emek­li Be­le­di­ye­ci İslam TO­PA­LOĞ­LU oldu.

TO­PA­LOĞ­LU 1223 oy alır­ken ra­ki­bi olan Ali Şükrü DELİBALTA'da 778 oyda kaldı. Anım­sa­na­ca­ğı gibi Ekrem Orhon Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı Osman DELAL'ın gö­re­vin­den alın­ma­sıy­la bo­şal­mış­tı.

Sü­ley­man İNCE'nin gö­re­vin­den alın­ma­sıy­la bo­şa­lan Rize Mer­kez Ka­vak­lı Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı­na Osman AVCI se­çil­di. Osma AVCI 191 oy alır­ken ra­kib­le­ri Ahmet GÜLER 66 oy ve İhsan MOLLAÖMEROĞLU'da 29 oy aldı. Ka­vak­lı Ma­hal­le­si­nin yeni Muh­ta­rı­  se­çi­len Osman AVCI bu gö­re­vi Ba­şA­za ola­rak sür­dü­rü­yor­du.

Mer­kez Gü­zel­köy Muh­tar­lı­ğı­na se­çi­len yeni isim Hamit TÜY­LÜ­OĞ­LU oldu. TÜY­LÜ­OĞ­LU 99 oy alır­ken gö­re­vin­den alı­nan ve ye­ni­den Aday olan İbra­him BABAYİĞİT 91 oy ala­rak se­çi­mi 8 oyla kay­bet­ti.

Süt­lü­ce Köyü için ya­pı­lan Muh­tar­lık se­çi­mi ka­za­nan isim Ercan KO­YUN­CU oldu. KO­YUN­CU 207 oy alır­ken ra­kip­le­rin­den Mus­ta­fa KAN­SIZ 197 oy ve Ra­ma­zan DEV­RAN'da 105 oy aldı.

Söz ko­nu­su Ma­hal­le ve Köy­ler için sa­de­ce Muh­tar­lık se­çi­mi ya­pıl­dı eski Aza­lar ise gö­rev­le­ri­ne devam ediyor.

Faik Bakoğlu

Kaynak: Editör:
Etiketler: Rize'de, 7, Haziranda, Muhtar, Seçimi, de, Vardı,
Yorumlar
Haber Yazılımı