Haber Detayı
21 Mart 2012 - Çarşamba 02:30
 
KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNE AMAN DİKKAT!!!
- Haberi
KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNE AMAN DİKKAT!!!

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNE AMAN DİKKAT!!!   Kira geliri denilince akla gelen ilk şey konut ve işyeri kira geliridir.  O yüzden iyi bilinmesi gereken bir konudur. Yakın zamanda Gelir idaresi başkanlığının kira gelirleriyle ilgili  kendi sisteminde düzenlediği formatından bu yazımda bahsetmeyeceğim. Konutlarımızı ya da işyerlerimizi kiraya vermemiz neticesinde elde ettiğimiz kira gelirlerinin vergilendirilmesi de mart ayı içerisinde yapılmaktadır. Yani geliri elde eden gerçek kişi kim olursa olsun, elde ettiği yılın kira gelirlerini takip eden yılın Mart ayının 25. Günü akşamına kadar gelir vergisi beyannamesi ile verecektir. Vergisi de Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. KONUT KİRA GELİRLERİ YILLIK  2.800 TL’Yİ AŞIYORSA BEYANA TABİDİR. Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanmıştır. Bu nedenle, tahsil edilmeyen kira beyan edilmez. Nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekir. Alınan çek bedelleri de nakden tahsilat sayılır. Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Örn: 2009 ve 2010 yılları kira bedelleri topluca 2011 yılında tahsil edilirse, 2011 yılının geliri sayılır. Ancak; burada emsal kira bedeli uygulaması tahsil esasıyla çelikmektedir.   2011 yılında elde ettikleri kira gelirleri toplamının 2.800 TL’nin altında olması halinde bunların beyanname vermelerine veya vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmalarına gerek yoktur. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 2.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. Kira geliri elde edenler ister götürü gider yöntemini isterlerse gerçek gider yöntemini seçebilirler. Götürü gider yöntemini seçenler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.   Konutlardaki  istisna tutarı  düşüldükten sonra %25 oranında götürü gider indirimi yapılır, kalan tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanıp beyan edilir.Götürü gider yöntemini seçenler  istisnayı aşan kira geliri toplamının % 25’i düşülecek kalan % 75 ise beyan edilecektir. Örneğin, 2011 yılında 9.600.-TL Konut kira geliri elde eden bir kişi öncelikle istisna tutarını düşecek (9.600-2.800=6.800) kalan tutarın % 25’ini de (6.800x0.25=1.700) götürü gider olarak indirebilecektir. Bu durumda beyan edilmesi gereken tutar (6.800-1.700=) 5.100 TL olarak bulunacaktır. Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde ise elde edilen brüt kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde yazılı giderlerin indirilmesi gerekmektedir. Bu noktada bazı gider türleri şunlardır: -    Ev sahibi tarafından kiraya verilen konut için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, -    Konutun önemi ile orantılı olan idare giderleri, -    Kiraya verilen konutun sigorta giderleri, -    Kiraya verilen konutun alımında veya bakımında kullanılan kredilerin faizleri, Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün satın alma yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (Sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır ve indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmaz. 2007 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.) iktisap bedelinin %5’i sadece Konut olarak kiraya verilen bir gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyerleri için böyle bir şey söz konusu değildir.  İŞYERİ KİRA GELİRLERİ YILLIK 23.000 TL’Yİ AŞIYORSA BEYANA TABİDİR. Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kuruluşlar kiracı sıfatıyla yapmış oldukları işyeri kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden %20 oranında stopaj (tevkifat) yapmak zorundadırlar. Ancak, gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden her hangi bir vergi kesintisi yapılmaz. İşyerlerinde belirtilen 23.000 Tl’lik istisna tutarı kira gelir için beyan sınırı olup, eğer istisna tutarı aşan işyeri kira geliri varsa gelirin tamamı beyan edilip vergisi ödenecektir. İşyerlerine ait herhangi bir istisna indirim söz konusu değildir. Konut kira gelirlerinin eksik ya da yanlış beyan edilmesi durumunda, idarenin herhangi bir tespit yapılmadan önce, düzeltme beyanı verilmesi ve doğru beyanda bulunulması koşuluyla 2.800 TL’lik istisna tutardan faydalanılır. Aksi takdirde idarenin tespiti halinde beyannameden indirilen 2.800 TL’lik istisna tutarını çıkarıp gerekli tarhiyata muhatap kalınacaktır. Gelirden istisna indirimi söz konusu ise istisnaya isabet eden % 25 tutarındaki götürü gider indirimi yapılamaz. Götürü gider indirimi seçilmesi halinde iki yıl geçmedikçe gerçek usule geçilemez. Üçüncü yıl götürü usule devam eden iki yıl hesabı yapılmaz. Üçüncü yılı takiben dördüncü yılda gerçek usule geçilebilir. Gerçek usulün seçilmesinden sonra götürü usule dönülmesi halinde iki yıllık uygulama zorunluluğu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Konutunu veya konutlarını kiraya verenler, kendileri başka bir konutta kirada oturuyorsa, gerçek gider yöntemini seçip, ödedikleri kirayı düşmeleri ve bu suretle beklide vergi ödememeleri yararlarına olabilecektir. Gerçek gider yöntemini seçenler gider belgelerini 5 yıl saklamak zorundadırlar.  Mesken olarak kiraya verenlerin başka yerde kirada oturmaları halinde ödenen kiraların indirilemeyen kısmı ile iktisap bedelinin %5‘i tutarındaki indirimin indirilemeyen kısmı gider fazlalığı sayılmaz ve zarar olarak beyan edilmez. İşyeri kira geliri elde edenler ödedikleri konut ya da işyeri kirasını, tahsil ettikleri gelirinden indirim konusu yapamazlar. Yurtdışındaki Türklerin, Türkiye’de elde ettiği vergi kesintisine tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerini, tutarı ne olursa olsun Türkiye’de beyan etmelerine gerek yoktur. Konut olarak Çocukların, Ana-Baba ve Kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesinde beyanname verilmez ve emsal kira bedeli uygulanmaz. Yalnız bu durum işyeri için faklı olup Çocukların, Ana-Baba ve Kardeşlerinin kira almadan işyeri tahsis edilmesinde emsal kira bedeli hesaplanıp kira alınmış gibi gelir vergisi beyanı verilir.
Kaynak: Editör:
Etiketler: KONUT, VE, İŞYERİ, KİRA, GELİRLERİNE, AMAN, DİKKAT!!! ,
Yorumlar
Haber Yazılımı