Haber Detayı
24 Mart 2017 - Cuma 11:24 Bu haber 388 kez okundu
 
Farklı Bir Pencereden Akif'e Bakmak -9-
- Haberi
Farklı Bir Pencereden Akif'e Bakmak -9-

FARKLI BİR PENCEREDEN AKİF’E BAKMAK. 9.

İşte tam o sırada Akif Kastamonu’da Nasrullah Camiinde İngilizler için şöyle diyordu; “neden bu İngilizler bizim mahvımızı istiyorlar. Evet bunlar harbi Umuminin bidayetinde biz bütün milletlerin istiklali için harb ediyoruz tekerlemesini sürekli tekrar edip durdukları için mahkumiyetleri altında bulunan milyonlarca müslümanda istiklal sevdası geldi.Fakat İngilizler bu istekleri zalimce bastırdı.Mütarekeden sonra müstemleke olmayan iki devlet vardı biri biz diğeri İran…..Ey Cemaat-i Müslimin İngilizn asıl düşmanlığı bizedir..”

//

Aslında bunun sebebi Akif’in isabetle ortaya koyduğu bağımlılık ve cehalet ilişkisidir.Akif, birlik ve beraberliğin, bilimin ve tekniğin, çalışmanın, ilerlemenin öneminden bahsettiği günlerde İstanbul’da bazı hocalar; “sarıklarının başlarından çıkarıldığından,sakallarının kesildiğinden ayağına pantolon giydirildiğinden bahisle” ilmiye mensupları olarak savaşa alındıklarını ve yenilginin sebebinin bu olduğunu söylüyorlardı.1

Yüzbaşı Selahaddin’in Romanında şöyle yazıyor; “geceden haber vermişler. Alaşehir camilerine dört hoca gelmiş,halka vaaz ederek diyorlarmış ki; “Yunan Ordusu padişah emriyle geliyor,sakın hürmette kusur etmeyiniz!”

// 2 Dahası var o kara günlerde Anadolu’da işgalci Yunan birliklerini kurban keserek karşılayan hocalar vardır.Aynı kitapta bir başka olay anlatılır. Akhisar’da her taraf Yunan bayraklarıyla donatılıyordu. Bir sürü koyun Yunan bayrağı gibi maviye boyanmıştı.Bu hayvanlar gelecek Yunan ordusunun ayakları altında kesilecekti.Koyunlardan birini sarıklı bir hoca götürüyordu.Hoca ve Yunan bayrağına boyanmış koyun…Din nereye düşmüştü?Kisve-i Peygamber denen hoca giysisi hangi melanete alet oluyordu”3

Akif üzerinden Atatürk’e saldırmak

Akif’in düşünce ve fikirleri ile Cumhuriyet devrimi ve Atatürk ile olan ilikileri bakımından da bir çok spekülasyon yapılmaktadır. Bunlardan biri Şapka devrimine karşı çıktığı ve Mısır’a sürgün edildi yalanıdır.Akif cumhuriyetin ilanından sonra Abbas Halim Paşa’nın davetiyle Mısır’a gitmiş ve orada yedi ay kalmıştır.1924 yazında İstanbul’a gelmiş yılın sonunda tekrar Mısır’a gitmiş bu sefer 1925 Mayıs’ında İstanbul’a dönmüştür.Yani Akif 1923-1925 arasında iki yıl kışları Mısır’da, yazları Türkiye’de geçirmiştir.Akif son kez 1925 Eylül ayında Mısır’a gitmiştir. 11 Yıl Mısır’da yaşadıktan sonra 17 Haziran 1936’da hasta bir vaziyette Türkiye’ye dönmüştür.

İddia edildiği gibi Akif, Şapka devrimine karşı çıktığı için Mısır’a gitmiştir.Bu konuda yapılan kafa karışıklığıdır ne yazık ki….Mehmet Akif araştırmalarıyla bilinene Ertuğrul Düzdağ bunu şöyle değerlendiriyor. “Bunda emekli maaşının bağlanmamasından doğan geçim sıkıntısı ve hükümetin muhalif kabul ettiği bir çok fikir ve siyaset adamı arasında kendisinin de polis takibine takılması ağrına gitmiş olması önemli rol oynamıştır. Ayrıca Şeyh İsyanı nedeniyle İstiklal mahkemeleri uygulamaları bunda sebeptir.”4 Akif, dostu Neyzen Tevfik’in kardeşi Şefik Kolaylı’ya bu konuda şöyle dediği ifade edilir. “arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar.Ben vatanını satmış ve memlekete ihanet etmiş adamlar gibi muamele görmeye tahammül edemiyorum ve işte bundan dolayı gidiyorum” Şefik Kolaylı bu olayı 27 Aralık 1950 yılında Ziraat ve Veteriner Fakültesi salonunda Akif’i anma toplantısında yapmıştır.5 Ancak mücadele etmekten, çalışmaktan, umutsuz olmamaktan söz eden Akif böyle bir muameleye tabi tutulmakla birlikte tutuklanmamış, oysa O’nun gibi olan arkadaşı Eşref Edip, Elmalılı Hamdi Yazır, Ahmet Hamdi Akseki bir çok din adamı tutuklanmış, sonrada serbest bırakılmıştır. Mithat Cemal Kuntay, Akif’in bu durumunu; “bir kenarda olmak, kimseye çarpmamak, için az mevcut olmak istiyordu…Dertlerini kendi emziriyor, kendi büyütüp yetiştiriyor, bir kadın gibi gizli gizli ağlamayı biliyordu.”Şeklinde değerlendiriyordu. Yusuf Ziya Ortaç ise O’nun Mısır’a gidişini Abbas Halim Paşa’nın davetiyle birlikte “Selahaddin Eyyubi” adlı manzum piyesini tamamlamak için gittiğini belirtiyor.6 Bu da göstermektedir ki bir çok kişinin bildiği ve inandığı gibi Akif, Şapka Devrimine karşı çıktığı için Mısır’a gitmemiştir.İşin ilginç yanı Akif, Eylül 1925’de Mısır’a gitmiştir. 671 No’lu “Şapka İktizası Hakkında Kanun”25 Kasım 1925 tarihinde kabul edilmiş 28 Kasım 1928’de yürürlüğe girmiştir.

Seyithan Altaş

1 Özel,age,s,155

2 İlhan Selçuk,Yüzbaşı Selahaddin’in Romanı, II. 16. bas. İst, 2010, s, 85

3 Selçuk,age,s,58-59

4 DİA,s, 434

5 Aktaran, Meydan s,201

6 Tuncer Hüseyin, Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı. İst,2001, s, 541

Kaynak: Editör:
Etiketler: Farklı, Bir, Pencereden, Akif'e, Bakmak, -9-,
Yorumlar
Haber Yazılımı