Haber Detayı
15 Haziran 2012 - Cuma 21:19
 
DİNİMİZDE İSTİHBARATIN ÖNEMİ ve CASUS SKANDALI!..
- Haberi
DİNİMİZDE İSTİHBARATIN ÖNEMİ ve CASUS SKANDALI!..

DİNİMİZDE İSTİHBARATIN ÖNEMİ ve CASUS SKANDALI!..   Arapçada “haber” kökünden türetilen “istihbarat=Haber alma” teşkilâtı, dünya kurulduğundan bugüne kadar var olmakta ve kıyamete kadar da devam edecektir!.. İstihbaratta önemli olan haberi verecek olan personelin sağlıklı-ehliyet ve bir o kadar da liyakat ve dirayet kişiliğidir!..Bütün bunlar tamam olmadan verilecek haberlerle yapılan operasyonlarda % 90 kazanma şansı da yoktur!.. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını dikkatlice incelediğimizde; Medine'de İslam devletinin kurulmasından sonra Müslümanların iki olay dışında hiç bir zaman habersiz saldırıya uğramadıklarına şahit olmaktayız. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem iki yerde habersiz saldırıya uğramıştır. Birincisi; Kürz ibn-i Cabir el-Fahri'nin Bedir savaşından önce Medine kenarına düzenlediği saldırıdır. İkincisi ise; Ebu Süfyan'ın bir grup müşrikle yahudi olan Sellam b. Mikşam'a gizli olarak gelip Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem hakkındaki haberleri öğrenmesi ve dönüşte de yolda bir ensari ve kölesini öldürüp onların mallarını ve topluluklarını yakması hadisesidir. Bu iki olay dışında Müslümanlara karşı yapılan bütün saldırı planlarından daha planlar ortaya çıkar çıkmaz Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in haberi olmuştur!.. Bu mükemmel oluşum ise, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in oluşturmuş olduğu mükemmel istihbaratın bir sonucudur ve bu konuda da örnekler çoktur. İşte bunlardan bazıları: 1 -Hicretin yedinci ayında Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Kureyş kabilesinden bir kervanın Siyf-ul Bahr mevkiinden geçeceğine dair bir istihbarat geldi. Bunun üzerine Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Hamza b. Abdulmuttalib RadıyAllahu Anhu komutasında bir seriyyeyi onlara karşı gönderdi. 2 -Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Batn-ı Rabie'ye ait bir kabilenin Müslümanlara saldırmayı planladıklarına dair haber alması üzerine Ubeyde b. Haris Radıyallahu Anhu komutasında bir seriyyeyi onların üzerine gönderdi. 3 - Hicretin dokuzuncu ayında Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Cuhfenin yanında bazı müşriklerin Müslümanlara saldırmak için hazırlandıkları haberi ulaştı. Bunun üzerine Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sa'd b. Ebi Vakkas Radıyallahu Anhu komutasında bir seriyyeyi onların üzerine gönderdi. 4 - Hicretin on birinci ayında Kureyş'e ait bir kervanın geçeceği istihbaratını alması üzerine Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem bizzat Medine ile Mekke arasında Veddan denilen dağa doğru seriyye ile çıktı. 5 - Hicretin on üçüncü ayında Kureyş kabilesine ait iki bin beş yüz yük devesinin bulunduğu bir kervanın geçeceği haberi Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaştı. Bunun üzerine Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları yakalamak için bizzat kendisinin de katıldığı Buvat gazvesine çıktı. 6 - Hicretin on altıncı ayında yine Kureyş'e ait bir kervanın geçeceğini haber alan Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem onları yakalamak için Uşeyre gazvesine çıktı. 7 - Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hicretin on yedinci ayında Abdullah b. Cahş RadıyAllahu Anhu komutasındaki bir seriyyeyi Kureyş hakkında haber getirmeleri için Batn-ı Nahle'ye gönderdi. Bu seriye yolda Kureyş'e ait bir kervan ile karşılaştı ve kervandakilerden birisini öldürdü ve ikisini esir aldı. Kervandaki mallara da el koydu. Kervandakilerden bir kişi ellerinden kaçtı. Onlar da esirleri ve kervanın hepsini ganimet olarak alıp geri döndüler. 8 - Bedir savaşı öncesi Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizzat kendisi Ebu Bekir Radıyallahu Anhu ile birlikte istihbarat toplamak için araştırma yapmış ve bir arabiden Kureyş kafirlerinin sayıları ve yerleri hakkında çok önemli istihbari bilgiler elde etmiştir. 9 - Bedir savaşından sonra Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Gatafan ve Süleym kabilelerinin Müslümanlara saldırmak için hazırlık yaptıklarını haber aldı. Bunun üzerine onlar üzerine Küdr'e doğru bir gazve düzenledi. Buna Ben-i Süleym gazvesi denilir. 10 - Müşriklerin Uhud savaşına çıkmak için hazırlanmaları üzerine Abbas Radıyallahu Anhu Ben-i Gıfar'dan bir adama Kureyş'in Medine'ye saldıracağını bildiren bir mektup gönderdi. 11 -Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Uhud'a gelen müşrikler hakkında istihbari bilgi toplamaları için Fidal'ın çocukları Enes ve Mü'nis'i Kureyşlilerin üzerine gönderdi. 12 -Yine Uhud'da müşriklerin sayıları ve teçhizatları hakkında bilgi getirmesi için Habbab b. Münzir İbn Cümuh'u Kureyş'lilerin üzerine gönderdi. (İşte Müslümanları zafere ulaştıran İSTİHBARATA verilen önem bu!.) Bütün bu olaylar bize Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in oluşturmuş olduğu mükemmel istihbarat ağı sayesinde, iki olay dışında, Müslümanlar hakkında planlanan bütün hain saldırıların daha planlar ortaya çıkar çıkmaz, uygulama sahasına konmadan, doğru bir şekilde Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a ulaştığını görmekteyiz. (Laiklik adı altından Siyer-i Nebinin dahi askeri okullarımızda okunmasının yasak olduğu bir ülkenin ordusunda haliyle bu ve benzeri hainler her zaman çıkacak ama Rabbim her zaman çok sevdiği Türk ordusunu bu ve benzer tehlikelerden yine imanlı subaylarımız aracılığıyla korumaya devam edecektir!..) Şurası da dikkat çekici bir noktadır ki; Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşan haberlerin hiçbirisi yanlış değildi, çünkü istihbaratçılar her zaman mangal gibi yüreğe sahip inançlı sahabi ve onların diyalog içinde oldukları sağlam mücahitlerdi!... Kâfirlerin planlarını ve hareketlerini onlar bunları uygulama sahasına koymadan önce öğrenmek Müslümanlara çok büyük avantajlar sağlar. Çünkü buna göre Müslümanlar gerekli tedbirleri alıp başlarına gelebilecek çok büyük zararlardan korunabilirler. Zira ani olan bir saldırı sayı bakımından az da olsa, çok büyük tehlikeler arz eder. Fakat kâfirlerin hareketleri daha onlar harekete geçmeden öğrenilirse onlara karşı gerekli tedbirler alınarak yaptıkları planlar başarısızlığa uğratılabilir. Bir planın başarısızlığa uğratılabilmesi için onun uygulamaya konmadan önce öğrenilmesi yeterlidir. Kısaca planların başarıya ulaşması onların gizli tutulmalarına bağlıdır!.. Kâfirlerin planlarını öğrenmek Müslümanlar için çok büyük faydalar sağlamakta ve bir çok önemli zararı da defetmektedir. (Bugüne kadar bunca Mehmetçiğimizi şehid vermemiz, yoksa casus hainlerin plânı mıydı!..) Şu halde Müslümanların kafirlerin planlarını doğru bir şekilde öğrenmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları, bütün imkanlarını bu iş için seferber etmeleri, bu hususta çok titiz ve dikkatli davranmaları gerekir… Ama, kendi ülkesini satacak kadar gönlü ve gözü kararanların da cezası her zaman kurşundur!.. Rizemizin güzide insanı, ömrünü MİT MÜFETTİŞİ olarak 1910-1989 yılları arasında tüketip, şu anda Rize Taşlıdere camisi yanındaki Belediye Mezarlığında sonsuz istirahatgâhında sürdüren Hacı YUNUS BURGUT  amcamızın mezar taşındaki şu tarihi sözler, tüm MİT mensuplarımıza yürekten ithaf olunur: -“Vatanın bölünmez bütünlüğü için İZ takip ettim, beyinler hariç, İZ bırakmadım!..” İşte örnek MİT mensubu ve gönül insanı, islâmi bütün ve vatansever yaşantısıyla büyüğümüz… Ruhu şâd, makamı cennet olsun. Kahraman ordumuz içindeki son CASUS SKANDALINI lütfen pür dikkatle  okumanız ve ardından ellerinizi vicdanınıza koyarak (Bu kadar hainlere rağmen, ordum ve milletim yine ayakta!.) ise,değerlendirmenizi ince eleyip-sık dokuyarak yapmamız dileğiyle… Türkiye Cumhuriyetim için yürekten casusluk yapan tüm MİT mensuplarına, N.Fazıldan seslenerek diyorum ki; -“Ellerime uzanan, dudakları tepeyim; Allah diyen gel senin, eteğinden öpeyim!..(Ben de Allah-vatan-Kur’an-Bayrak aşkıyla ülkem adına bilgi toplayıp ülkemi tehlikelerden koruyanların gözlerinden-ellerinden öpüyorum.) Unutmayalım ki, ülkemiz içinde ve dışındaki bu şer güçler, ancak ÖNLEYİCİ İSTİHABARAT ile akamete uğratılır!.. Saygılarımla… 14/06/2012 Abdulkadir İpekoğlul-Em.edb.öğretmeni-Rize
Kaynak: Editör:
Etiketler: DİNİMİZDE, İSTİHBARATIN, ÖNEMİ, ve, CASUS, SKANDALI!.. ,
Yorumlar
Haber Yazılımı